Ledge at The Metropolis, 2015

Ledge at The Metropolis, 2015

 The Northdoor Ledge, 2015

The Northdoor Ledge, 2015

 Autozone, 2017

Autozone, 2017

 Ditch at Pleasant Valley, 2015

Ditch at Pleasant Valley, 2015

 Stairs behind City View, 2015

Stairs behind City View, 2015

 Gap at the Carwash, 2017

Gap at the Carwash, 2017

 Stair Ledges off 5th, 2017

Stair Ledges off 5th, 2017

 Wallride at Chase Bank, 2016

Wallride at Chase Bank, 2016

 Rail at 12th, 2017

Rail at 12th, 2017

 Stairs at The Metropolis, 2017

Stairs at The Metropolis, 2017